کد 155

کد 155

انواع گنبدو گلدسته از لحاط جنس آنها

گنبد و گلدسته از لحاط مصالح مصرفی بطور کلی به دو دسته  تقسیم بندی می شوند .

الف — نوع غیر فلزی از آجر و کاشی استفاده شده و باید در محل ساخته شود . از محاسن آن ماندگاری و دوام آن می باشد

واز معایب این نوع از گنبد و گلدسته ها می توان به موارد زیر اشارهنمود :

-  قیمت بالای آن در مقایسه با نوع فلزی

- طولانی بودن زمان اجرا

-کم بودن تعداد استادکاران مجری

ب — گنبد و گلدسته فلزی پیش ساخته که از فلز و بصورت آماده  در محل نصب می شود واز محاسن آن می توان به موارد زیر اشاره کرد

- آماده سازی و نصب سریع

-  هزینه خیلی پایین ترنسبت به نوع غیر فلزی

-  تنوع از نظر طرح و جنس همچنین زیبایی آن

2 . تقسیم بندی  گنبد و گلدسته های از نظر جنس رویه آنها

با توجه به جنس رویه گنبد و گلدسته های فلزیمی توان آنها را در سه گروه تقسیم بندی کرد:

الف – با رویه آلومینیوم طلایی

ب — با رویه استیل نقره ای

ج — با رویه استیل طلایی

د — با رویه استیل طرح مس

ت- با رویه مس

ه- رویه برنجی

درتقسیم بندی فوق جنس بدنه اصلی مد نظر بوده و از دو نوع ورق دیگر هم بصورت ترکیبی استفاده می شود .

نکته مهم در استعلام قیمت اینست که ضخامت ورق و جنس آنها متفاوت می باشد 

کلمات کلیدی:

گلدسته سازی -گنبد سازی-گنبد سازی در تهران- گلدسته سازی در تهران-ساخت گنبد-قیمت گنبد و گلدسته- گنبد سبک- گنبد استیل- گنبد طلایی- قیمت گنبد مسجد -گنبد و گلدسته سازی -–انواع گنبد-روش ساخت گنبد-قیمت گنبد و گلدسته مسجد- قیمت گنبد و گلدسته-قیمت کاشی سنتیکاشی مساجد - کاشیکاری مساجد کاشی محراب -گنبد و گلدسته سازی -–انواع گنبد-روش ساخت گنبد-قیمت گنبد و گلدسته مسجد- قیمت گنبد و گلدسته-قیمت کاشی سنتیکاشی مساجد - کاشیکاری مساجدکاشیی محراب -گنبد و گلدسته سازی -–انواع گنبد-روش ساخت گنبد-قیمت گنبد و گلدسته مسجد- قیمت گنبد و گلدسته-قیمت کاشی سنتیکاشی مساجد - کاشیکاری مساجد - کاشیی محراب -گنبد سازیگلدسته سازیگنبد سازی در تهرانگنبد سبکگلدسته سازی در تهرانگنبد فلزیروکش گنبد