• کد 143

 

انجام کلیه امور آینه کاری ، گچ کاری و نمای داخلی مسجد ، امامزاده ها ، اماکن متبرکه ، نمازخانه ها و .….

 

کلمات کلیدی:
آینه کاری مسجد، آینه کاری مساجد، آینه کاری امام زاده ، آینه کاری امام زاده ها ، آینه کاری اماکن متبرکه ، آینه کاری ، کچ کاری ، کچ کاری مسجد ، کچ کاری زیر گنبد ، کچ کاری مسجدی ، مقرنس گچی ، مقرنس 7 پا گچی
قاب بندی با آجر لعابدار ، آجر قزاقی